Archivy

Levoča
Kaštieľ v Bijacovciach

Kaštieľ v Bijacovciach

Popis Barokový kaštieľ pochádza z 18. storočia. Spolu so svojím areálom bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Slúžil ako sídlo rodu Csákyovcov po vyhorení Spišského hradu v roku 1780. Rozmerný poschodový kaštieľ odzrkadľuje spôsob života na…

Levoča
Historická radnica v Levoči

Historická radnica v Levoči

Popis je jednou z dominánt námestia Majstra Pavla v Levoči. Patrí k architektonicky najtypickejším stavbám levočského námestia. Budova bola postavená pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami až do dnešnej podoby, ktorá…

Levoča
Dreveník

Dreveník

Popis Dreveník je travertínová kopa tvaru stolovej hory v Hornádskej kotline a národná prírodná rezervácia. Územie má rozlohu 1 018 186 m² a je chránené od roku 1925. Táto významná archeologická lokalita ešte aj dnes…

Kežmarok
Osturňa

Osturňa

Popis Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa predstavuje rozsiahlu podhorskú obec s typickými goralskými domčekmi a je situovaná priamo uprostred malebnej horskej prírody oblasti Zamaguria, v okrese Kežmarok. Obec je dlhá sedem kilometrov a je najväčšou rezerváciou…

Kežmarok
Kežmarský hrad

Kežmarský hrad

Popis Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Kežmarský hrad je pôvodne gotický hrad z prelomu 14. a 15. stor., vznikol na mieste kláštora…

Kežmarok
Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky

Popis Kaštieľ Strážky sa nachádza v obci Spišská Belá a patrí medzi významné pamiatky Spiša. Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria vyhľadávanú národnú kultúrnu pamiatku.…

Kežmarok
Červený kláštor

Červený kláštor

Popis Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor pri obci…

Humenné
Vihorlatské vrchy

Vihorlatské vrchy

Popis Pohorie Vihorlat prudko vystupuje z Východoslovenskej nížiny. Vihorlatské vrchy sú najvýchodnejším sopečným pohorím Slovenska a patria k najzachovalejším sopečným pohoriam s pôvodnými druhmi rastlín a živočíchov na Slovensku. Na juhu a západe hraničia s…

Bardejov
Skanzen v Bardejovských kúpeľoch

Skanzen v Bardejovských kúpeľoch

Popis Skanzen v Bardejovských kúpeľoch je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave – etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú…

Bardejov
Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele

Popis Bardejovské Kúpele ležia 5 km severne od mesta Bardejov v malebnom údolí Nízkych Beskýd v oblasti bohatej na výskyt mineránych vôd. Pohorie Magura chráni celé kúpeľné údolie pred prudkými poveternostnými zmenami a vetrom, a…