Vlkolínec

Popis Podhorská osada Vlkolínec predstavuje živú obec, ktorá bola Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality. Ako neporušený sídelný celok, ktorý z hľadiska rovnorodosti nemá porovnateľný…