Púchov

Popis Mesto Púchov s cca 18 660 obyvateľmi leží v malebnej kotline stredného toku rieky Váh, na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Okolie mesta oplýva bohatými archeologickými nálezmi pravekej histórie Slovenska. Väčšina z…