Vodná nádrž Kráľová

Popis Vodné dielo Kráľová nazývané aj Kaskády je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh situované medzi Sereďou a Šaľou na riečnom kilometri 44,2-78,6. Nádrž sa stala obľúbeným strediskom milovníkov vodných športov. Oblasť je bohatá na…