1. Home
  2. Kežmarok

Archiv rubriky: Kežmarok

Kežmarok
Osturňa

Osturňa

Popis Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa predstavuje rozsiahlu podhorskú obec s typickými goralskými domčekmi a je situovaná priamo uprostred malebnej horskej prírody oblasti Zamaguria, v okrese Kežmarok. Obec je dlhá sedem kilometrov a je najväčšou rezerváciou…

Kežmarok
Kežmarský hrad

Kežmarský hrad

Popis Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Kežmarský hrad je pôvodne gotický hrad z prelomu 14. a 15. stor., vznikol na mieste kláštora…

Kežmarok
Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky

Popis Kaštieľ Strážky sa nachádza v obci Spišská Belá a patrí medzi významné pamiatky Spiša. Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria vyhľadávanú národnú kultúrnu pamiatku.…

Kežmarok
Červený kláštor

Červený kláštor

Popis Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor pri obci…