1. Home
  2. Bratislava

Archiv rubriky: Bratislava

Bratislava
Devínsky hrad

Devínsky hrad

Popis Hrad Devín je bývalý hrad v bratislavskej mestskej časti, ktorého zrúcaniny ležia na skalnom brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja. Devínska hradná skala bola v roku 1985 vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Patrí…

Bratislava
Primaciálny palác

Primaciálny palác

Popis Primaciálny palác bol postavený namiesto pôvodného paláca patriaceho ostrihomskému arcibiskupovi. Fasáda paláca je v prísne klasickom štýle. Štít zdobia alegorické sochy od J. Köglera a F. Prokopa a tiež vázy od J. A. Messerschmidta.…

Bratislava
Prezidentský palác (Grasalkovičov palác)

Prezidentský palác (Grasalkovičov palác)

Popis Grasalkovičov palác je rokoková stavba z roku 1760, ktorá sa nachádza priamo v centre Bratislavy. Palác dal postaviť chorvátsky gróf, advokát a neskôr predseda Uhorskej kráľovskej komory Anton Grasalkovič (Grassalkovich) podľa návrhov architekta A.…

Bratislava
Katedrála svätého Martina

Katedrála svätého Martina

Popis Katedrála svätého Martina alebo Dóm svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najvýznamnejším a najväčším kostolom v Bratislave (jedným z najväčších na Slovensku) a od marca roku 2008 diecéznym…

Bratislava
Bratislavský hrad

Bratislavský hrad

Popis Bratislavský hrad je súbor stavieb v historickom areáli, ktorý zaberá vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvoriaca neodmysliteľnú panorámu hlavného…